Toeristische informatie

Toeristische informatie

TIP

Toeristisch Informatie Punt Vinkeveen is gevestigd in het kantoor van watersportcentrum Vinkeveen Haven aan de Herenweg 144 te Vinkeveen. Zie onze contactgegevens voor openingstijden van de TIP. Vinkeveen heeft een eigen website voor alle informatie over horeca, overnachten, activiteiten en praktische informatie: www.vinkeveen.nl

Beetje geschiedenis

Vinkeveen is van oudsher een lintdorp gelegen in de polder op ongeveer 6,5 meter onder NAP. Het dorp is nu vooral bekend van de Vinkeveense Plassen. Deze zijn ontstaan door vervening. Door het delven en baggeren van turf ontstonden langgerekte akkers die tegenwoordig een recreatieve functie hebben. Velen zijn nog in particulier bezit.

Naast de behoefte aan turf steeg kort na de Tweede Wereldoorlog de vraag naar zand. De Amsterdamse Bijlmermeer en de A2 zijn gebouwd op zand, gewonnen uit de Vinkeveense Plassen. Op sommige plaatsen bereiken de plassen hierdoor een diepte van 50 meter. Op de Noordplas is toen een ring van zandeilanden aangelegd ter bescherming van het omliggende land tegen de golfslag die hier kan ontstaan. Deze eilanden worden druk bezocht door de varende recreant.