Duurzaamheid in beeld

duurzaamheid in beeld

Inheemse dieren- en plantensoorten zijn belangrijk voor het lokale milieu en de biodiversiteit. Vinkeveen bestond tot begin 19e eeuw met name uit veenmoeras. Op de veengrond groeide veenmos (spagnum). Maar er is veel veranderd sinds het veen is weggestoken en zand weggezogen. Gebiedseigen bomen en struiken te vinden op het biodiverse terrein van Vinkeveen Haven, zijn: els, berk, lijsterbes, struikwilg, krentenboompje, wilde bramen, meidoorn, hulst, eik, vlier, kornoelje, es, hazelaar en speenkruit. De bessen en bloesem van deze struiken en bomen zijn van levensbelang voor insecten en vogels en verstevigen de zachte bodem van Vinkeveen.

De Amerikaanse rivierkreeft kwam in de jaren '80 nog niet voor in Nederland, maar is inmiddels een plaag (een invasieve exoot). Deze kreeft eet sloten kaal waardoor vissen geen schuilplekjes meer hebben en graaft holletjes in oevers waardoor die nog zwakker worden dan ze al zijn. Het ministerie van Economische Zaken werkt met vertegenwoordigers van de binnenvisserij aan het opstellen van een beheersplan dat de vangst en het verhandelen van rivierkreeft beter mogelijk moet maken. Zo zal de Amerikaanse rivierkreeft hopelijk ooit weer zeldzaam worden in Vinkeveen.